DOORHALING HYPOTHEEK (ROYEMENTSAKTE)

Wanneer u uw hypotheek geheel heeft afgelost en u uw huidige woning/bedrijfspand/schip/ niet gaat verkopen, is het raadzaam om de afgeloste hypotheek door te laten halen (te royeren) bij het Kadaster. De doorhaling wordt niet automatisch verwijderd in het Kadaster nadat u uw laatste aflossing heeft voldaan bij uw geldverstrekker.

Destijds bent u bij de notaris geweest om uw hypotheekakte te laten opstellen en te ondertekenen.
Voor het doorhalen (royeren) van uw afgeloste hypotheek bij het kadaster, is tussenkomst van een notaris wederom noodzakelijk. Deze zal de registratie van uw afgeloste hypotheek, door middel van een akte van doorhaling (royement), laten verwijderen uit het Kadaster.

U heeft de vrije keus om hiervoor zelf een notaris te kiezen.
U dient zelf een notaris van uw keuze opdracht te geven om de doorhaling in gang te zetten.

 

De voordelen van het laten doorhalen (royeren) van uw hypotheek na de laatste aflossing?

  • U kiest zelf uw notaris uit en heeft daardoor de kosten zelf in de hand. Mocht u in de toekomst uw woning/bedrijfspand /schip verkopen, bent u niet gebonden aan de tarieven die de door koper uitgekozen notaris u in rekening zal brengen.
  • Indien u in de toekomst een nieuwe hypotheekofferte aanvraagt, zal enige vertraging in de beoordeling van uw offerte aanvraag tot een minimum worden beperkt. De notaris hoeft dan geen rekening te houden met de opzegtermijn bij uw geldverstrekker. Deze opzegtermijnen kunnen oplopen tot wel 4 weken.
  • U hoeft zelf niet naar ons kantoor hoeft te komen voor de ondertekening van de akte. U kunt alles digitaal met ons regelen.

 

De notaris zal een royementsvolmacht opstellen en deze verzenden naar uw geldverstrekker. De geldverstrekker controleert vervolgens of uw hypotheek geheel is voldaan. Is hiervan sprake, dan zullen zij de royementsvolmacht ondertekenen en retour zenden naar de notaris. Uw geldverstrekker machtigt de notaris, middels de getekende royementsvolmacht, om de akte van doorhaling op te stellen, te ondertekenen en in te dienen bij het kadaster.


Indien u uw woning/bedrijfspand/schip binnen 2 maanden gaat verkopen, vanaf het moment dat u de doorhaling van uw hypotheek in gang wilt zetten bij ons kantoor, kunnen wij u helaas niet van dienst zijn gezien de genoemde opzegtermijnen en verwerkingstijd. De doorhaling van uw hypotheek dient in dat geval verricht te worden door de door koper gekozen notaris.

Ja, ik wil graag een offerte ontvangen.