AKTE VAN VERDELING

Wanneer u gehuwd bent is het gebruikelijk de kosten voor de woning waarin u samenleeft te verdelen. Na een scheiding is dit anders. Eén van beide ex-partners verlaat dan vaak de woning of het huis wordt verkocht en beide ex-partners betrekken een andere woning. Om te voorkomen dat de woning op naam van beide ex-partners blijft staan, kan een akte van verdeling worden opgesteld.

Deze akte van verdeling dient via de notaris te worden opgesteld en getekend. Vervolgens wordt de akte van verdeling ingeschreven in het kadaster. De ex-partner koopt met de akte van verdeling als het ware de helft van de woning over van de andere ex-partner.

 

Waaruit bestaat de inhoud van een akte van verdeling?
De akte van verdeling bestaat uit afspraken betreffende de gezamenlijke woning van beide partners en eventuele andere gezamenlijke bezittingen. De afspraken kunnen betrekking hebben op wie de toekomstige eigenaar van de woning wordt, wie de schuld van de hypotheek op zich neemt, wie de financiële zorg voor de akte van verdeling draagt en afspraken omtrent de waarde van de woning.

Let op: indien de bestaande hypotheek wordt overgenomen door één van de ex-partners, dient hiervoor een zogenaamd ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid te worden aangevraagd bij uw geldverstrekker. Dit is mogelijk zodra de notaris u voorziet van een concept van de akte van verdeling.

 

Wanneer is een akte van verdeling noodzakelijk?
Het is niet altijd noodzakelijk dat een akte van verdeling wordt opgesteld. Dit kan het geval zijn wanneer geen van beide partners eigenaar van de woning wil blijven. In de meeste gevallen wordt er dan voor gekozen de woning te verkopen waarna de opbrengst onder de ex-partners kan worden verdeeld.

Een andere situatie waarbij het opstellen van een akte van verdeling niet noodzakelijk is, doet zich voor wanneer er geen sprake is geweest van een huwelijk, maar u wel samen in de woning heeft gewoond. Tevens geldt daarbij als voorwaarde dat het huis slechts op naam van één van beiden staat. In dat geval blijft de woning eigendom van degene op wiens naam het staat.

Beide partners blijven aansprakelijk voor de hypotheek die op de woning rust zolang er geen akte van verdeling is opgesteld. Dit geldt tevens voor de partner die niet meer woonachtig is in de gezamenlijke woning. Het is dus van belang niet al te lang te wachten met het opstellen hiervan. Ook loopt u door het tijdig opstellen van de akte van verdeling minder risico dat de waarde van de woning daalt.

De noodzaak tot het opstellen van een akte van verdeling doet zich voor wanneer de woning gezamenlijk door de partners is gekocht, de partners in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of wanneer de woning door de huwelijke voorwaarden gemeenschappelijk eigendom is.

 

Welke voorwaarden gelden voor een akte van verdeling?
Aan de voorwaarden voor het opstellen van een akte van verdeling is pas voldaan wanneer u in het bezit bent van een vonnis betreffende de echtscheiding. Bent u niet getrouwd geweest, maar staat de woning wel op naam van beide ex-partners dan is geen vonnis, maar een convenant noodzakelijk om aan de voorwaarde te voldoen.

In de meeste gevallen zal na een echtscheiding, waarbij onroerend goed een rol speelt, een akte van verdeling moeten worden opgesteld. Deze akte kan worden opgesteld door de notaris, waarna deze door beide partijen dient te worden ondertekend zodat deze vervolgens kan worden ingeschreven in het kadaster. Hierdoor zal de woning uiteindelijk slechts op naam van één van beide partners komen te staan.

Desgewenst kan er voor gekozen worden om zelf niet aanwezig te zijn op kantoor voor het ondertekenen van de akte. Wij regelen dan geheel kosteloos een volmacht voor u. Met deze volmacht geeft u aan één van onze medewerkers de volmacht om namens u de akte te ondertekenen. De volmacht dient gelegaliseerd te worden, dit kan digitaal via bijvoorbeeld WhatsApp of Facetime. Vanzelfsprekend ontvangt u vooraf het concept van de akte en de nota van afrekening.

 

Heeft u nog vragen?
Neemt u contact op met ons kantoor.

Ja, ik wil graag een offerte ontvangen.