HUWELIJKSVOORWAARDEN/ PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN

Indien u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, bepaalt de wet de vermogensrechtelijke gevolgen daarvan. Sinds 2018 geldt op grond van de wet de zogenaamde beperkte gemeenschap van goederen. Deze beperkte gemeenschap van goederen houdt kort gezegd in dat alles wat u en uw partner aan vermogen verkrijgen tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap, gedeeld wordt. Dit geldt ook voor schulden. Alles wat u al had voor het huwelijk of het geregistreerd partnerschap, blijft van uzelf. Dit geldt ook voor erfenissen en schenkingen, ongeacht of deze voor of tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap zijn verkregen. Indien u van deze regeling wilt afwijken, bijvoorbeeld als u en uw partner de vermogens gescheiden willen houden, of alleen bepaalde vermogensbestanddelen willen delen, moet u huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden opstellen. Dit stelt u op bij de notaris.

Daarnaast kunt u er met huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden voor zorgen dat uw eigen zaak van u blijft. En houdt u zakelijk en privé gescheiden, zodat uw partner beschermd is tegen eventuele schuldeisers van de onderneming. En mocht u gaan scheiden, dan hoeft u de waarde van de onderneming niet te delen.

Het is ook mogelijk om in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden juist voor de zogenaamde algehele gemeenschap van goederen kiezen. Dat is de gemeenschap van goederen welke op grond van de wet geldt voor mensen die voor 2018 zijn gehuwd. Bij de algehele gemeenschap van goederen deelt u al uw bezittingen en schulden met uw partner, dus ook de bezittingen en schulden welke u al had voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Ja, ik wil graag een offerte ontvangen.