UITGIFTE VAN AANDELEN

Gaat er een nieuwe aandeelhouder toetreden tot uw BV? Dan kunt u ook overwegen om in plaats van een overdracht van aandelen, nieuwe aandelen uit te geven. Levert u aandelen aan een nieuwe aandeelhouder, dan zal die daarvoor een koopprijs betalen die terechtkomt in het vermogen van de verkoper van de aandelen. Bij een uitgifte van aandelen, stort de nieuwe aandeelhouder de aandelen vol, eventueel met een extra bedrag aan agio en komt het geld direct in uw BV terecht. Heeft de nieuwe aandeelhouder liever letteraandelen waaraan een specifieke agioreserve kan worden gekoppeld? Dan kunnen we de statuten voorafgaand aan de uitgifte daartoe aanpassen.

Ja, ik wil graag een offerte ontvangen.