OPRICHTING VERENIGING OF STICHTING

Wij helpen u graag bij de oprichting van een vereniging of stichting. Wij kunnen de statuten van uw vereniging of stichting desgewenst zo inrichten dat deze door de Belastingdienst kan worden aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en in aanmerking komt voor bepaalde belastingvoordelen.

Ja, ik wil graag een offerte ontvangen.