SAMENLEVINGSOVEREENKOMST

Gaat u samenwonen, maar bent u (nog) niet van plan om te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, dan is het opstellen van een samenlevingsovereenkomst/ -contract tussen u en uw partner raadzaam. De wet regelt namelijk niets voor samenwoners. U kunt in een samenlevingscontract bijvoorbeeld vastleggen hoe u alle kosten betaalt. Of u kunt in het samenlevingscontract afspreken dat u elkaar aanmeldt voor het partnerpensioen. Koopt u samen een huis en brengt één van u beiden meer eigen geld in bij de aankoop van de woning dan de ander, dan kunt u dat in het samenlevingscontract vastleggen en een regeling voor terugbetaling of verrekening overeenkomen.

Indien u een samenlevingscontract aangaat maar geen testamenten opstelt, dan erft uw partner niet van u. Uw erfgenamen zijn dan uw ouders, broers en zussen of als u kinderen hebt, uw kinderen. In het samenlevingscontract kan wel een zogenaamd verblijvingsbeding worden opgenomen. Hiermee wordt geregeld dat de gemeenschappelijke goederen van u en uw partner (vaak de eigen woning, de inboedel en een gemeenschappelijke bankrekening) bij overlijden van één van de partners toekomen aan de langstlevende partner. De eigen goederen van de overleden partner (denk aan een bankrekening op naam van de overleden partner) komen in dat geval wel toe aan de wettelijke erfgenamen.

Ja, ik wil graag een offerte ontvangen.