AANDELENOVERDRACHT

Misschien hebt u al met uw wederpartij een koopovereenkomst opgesteld, of hebt u beiden een advocaat die dat voor u doet. In dat geval verzorgen wij graag het sluitstuk van het traject door een notariële akte van levering van aandelen op te maken. Het is echter in veel gevallen ook goed mogelijk om alle afspraken op te nemen in een notariële akte van verkoop en levering van aandelen. Indien u dat wenst, kunt u voor de betaling van de koopprijs gebruik maken van onze derdengeldenrekening. Wij begeleiden aandelentransacties desgewenst ook volledig in het Engels.

Ja, ik wil graag een offerte ontvangen.