FUSIES EN SPLITSINGEN

Hebt u te veel BV’s in uw structuur en wilt u de administratieve lasten en kosten verlagen? Dan kunnen wij u helpen bij het samenvoegen van de BV’s in uw structuur. Ook uitgebreidere fusies begeleiden wij graag.

Wilt u juist liever een gedeelte van het vermogen van uw BV onderbrengen in een andere BV, dan kunnen we de betreffende BV voor u splitsen. Er kan worden gekozen voor een zuivere splitsing, waarbij de oorspronkelijke BV verdwijnt en er nieuwe BV’s voor in de plaats komen, of voor een afsplitsing, waarbij de splitsende BV zelf blijft voortbestaan en daarnaast een nieuwe BV wordt opgericht.

Ja, ik wil graag een offerte ontvangen.