SCHENKING OP PAPIER

Een schenking op papier houdt in dat u een schenking doet aan uw kinderen, maar het bedrag van de schenking niet daadwerkelijk uitkeert aan uw kinderen. U hoeft het geld dus niet contant beschikbaar te hebben. Deze vorm van schenken is bijvoorbeeld handig als het geld vastzit in aandelen, onroerende goederen en dergelijke.

Met een schenking op papier treedt er een besparing van erfbelasting op. Het geschonken bedrag komt (op papier) uit het vermogen van de ouder(s) en gaat naar het vermogen van de kinderen. Die erven dit bedrag dus niet meer en betalen over dit bedrag daardoor geen erfbelasting bij uw overlijden. Indien u het bedrag van de schenking op papier niet hoger maakt dan het bedrag van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling voor kinderen, betalen zij op het moment van de schenking op papier ook geen schenkbelasting (mits zij dat jaar niet al eerder een schenking van u hadden ontvangen).

U bent wel verplicht om rente te betalen over het bedrag van de schenking op papier. De rente bedraagt jaarlijks zes procent over het op papier geschonken bedrag. Dit rentepercentage is vastgesteld door de Belastingdienst. Deze rente moet ook daadwerkelijk betaald worden.

De schenking op papier heeft echter wel gevolgen voor de inkomstenbelasting. Het op papier geschonken geldbedrag wordt namelijk gezien als een bezitting van uw kinderen in box 3. Hierover moet dus inkomstenbelasting worden betaald als alle bezittingen bij elkaar het bedrag van het heffingsvrije vermogen overtreffen. Houd er ook rekening mee dat vermogen in box 3 gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld toeslagen van de Belastingdienst of studiefinanciering.

Een schenking op papier moet om geldig te zijn, zijn vastgelegd in een notariƫle akte.

Ja, ik wil graag een offerte ontvangen.