KAPITAALVERMINDERING/ AFSTEMPELING

Wij kunnen ook een statutenwijziging met kapitaalvermindering (ook wel afstempeling genoemd) verzorgen. Daarbij wordt soms eerst agio omgezet in aandelenkapitaal door een akte van uitgifte van aandelen waarbij de aandelen worden volgestort ten laste van de agioreserve. Vervolgens wordt dan bij akte van statutenwijziging de nominale waarde van de aandelen verlaagd, waarna het vrijgekomen bedrag op de aandelen kan worden terugbetaald aan de aandeelhouder.

Ja, ik wil graag een offerte ontvangen.