STATUTENWIJZIGING VERENIGING OF STICHTING

Vaak horen wij van cliënten dat zij zelf al voorwerk hebben verricht aan hun in basis zwaar verouderde statuten, waardoor een statutenwijziging juist meer tijd (en geld) kost dan als we vanaf het begin zouden zijn ingeschakeld. Neemt u daarom vooral tijdig contact met ons op wanneer u voornemens bent de statuten van uw vereniging of stichting te wijzigen.

Houd u er rekening mee dat op 1 juli 2021 de Wet bestuur en toezicht in werking is getreden, waardoor het inmiddels verplicht is dat uw stichting of vereniging een goede belet- en ontstentenisregeling krijgt, een regeling voor gevallen waarin zich tegenstrijdige belangen voordoen en dat een bestuurder voortaan niet méér stemmen mag hebben dan de andere bestuurders gezamenlijk. Indien zo’n regeling in de statuten blijft staan, is deze vanaf 1 juli 2026 niet langer geldig.

Ja, ik wil graag een offerte ontvangen.