HYPOTHEEKAKTE

In de meeste gevallen heeft koper een hypotheek nodig voor een aankoop. Deze wordt bijvoorbeeld verstrekt via een bank, B.V. of soms een particulier. De hypotheek/geldlening wordt meestal niet rechtstreeks aan u verstrekt maar gestort op rekening van de behandelend notaris. De notaris maakt, op basis van de hypotheekopdracht, een akte van hypotheek, waarin de afspraken die zijn gemaakt worden vastgelegd.

Indien er geen hypotheek nodig is, zal koper de gelden zelf moeten overmaken op rekening van de notaris.

Als u geld leent bij de bank om een huis te kopen, zal de bank, als zekerheid voor de terugbetaling van de lening, een recht van hypotheek willen op de woning. Zo’n recht van hypotheek wordt vastgelegd via een notariële akte. Deze akte wordt ingeschreven bij het kadaster. In de hypotheekakte geeft u uw woning als onderpand aan de bank, wat wil zeggen dat deze uw woning mag verkopen als u de lening en rente niet volgens afspraak voldoet. De hypotheekakte wordt opgesteld door de notaris aan de hand van een instructie welke de bank aan de notaris verstrekt. De notaris zelf kan hierin geen aanpassingen doen.

 

Hypotheek oversluiten?
Als u besluit van uw huidige hypotheekverstrekker over te stappen naar een andere hypotheekverstrekker, spreken we van het oversluiten van uw hypotheek. In dat geval ondertekent u bij uw notaris de nieuwe hypotheekakte en zorgt de notaris ervoor dat uw oude hypotheek wordt afgelost en wordt geroyeerd (doorgehaald) bij het kadaster.

 

Particulier hypotheekrecht
Ook in de particuliere sfeer kan een hypotheekakte nuttig zijn. Bijvoorbeeld als ouders geld lenen aan een zoon of dochter voor de aankoop van een woning. Juist omdat dit binnen de familiesfeer plaatsvindt, is het verstandig de afspraken goed op papier te zetten.

De notaris kan hiervoor een akte opstellen en daarin de gemaakte afspraken vastleggen. Op dat moment is er sprake van een notariële akte. Deze akte zal worden ingeschreven bij het kadaster. Op deze manier liggen alle afspraken notarieel vast en is de hypotheekakte altijd zichtbaar bij het kadaster.

 

Verbouwingshypotheek
Soms is het mogelijk om binnen de kredietruimte van uw huidige hypotheek opnieuw geld te lenen, zonder dat u daarvoor naar de notaris hoeft. Dit kunt u navragen bij uw bank of financieel adviseur.

Mocht u deze ruimte niet binnen uw bestaande hypotheek hebben, dan kunt u een zogenaamde tweede hypotheek afsluiten. Dit kan bij dezelfde bank of een andere bank of bijvoorbeeld bij een familielid. Let op: de eerste hypotheekhouder (bank) dient altijd schriftelijk toestemming te verlenen voor het vestigen van een extra hypotheek.

 

Verhuurhypotheek
Wanneer u uw reeds in eigendom verkregen registergoed wilt gaan verhuren en u heeft een hypotheek op dit registergoed, dient u vooraf altijd uw geldverstrekker te informeren. Toestemming van de geldverstrekker voor verhuur is altijd vereist. De geldverstrekker zal in veel gevallen geen toestemming verlenen voor verhuur. Het is dan raadzaam contact op te nemen met uw financieel adviseur. Deze zal u kunnen informeren over eventuele andere mogelijkheden.

Ja, ik wil graag een offerte ontvangen.