LEVENSTESTAMENT

Een levenstestament is bedoeld voor de situatie dat u zelf niet meer kunt handelen. Bijvoorbeeld in geval van dementie of als u na een verkeersongeluk niet aanspreekbaar in het ziekenhuis ligt. In het document kunt u iemand aanwijzen die uw zaken regelt als u dat zelf niet meer kunt.

Het document bestaat vaak uit twee volmachten: een voor de financiƫle belangen en een voor de medische zaken. Het is ook mogelijk om alleen voor uw financiƫle zaken een volmacht op te stellen.

Het is belangrijk dat u de persoon die u als gevolmachtigde benoemt in uw levenstestament ten volste vertrouwt. Deze persoon kan immers bij al uw bankrekeningen en andere belangrijke zaken komen.

Ja, ik wil graag een offerte ontvangen.