TESTAMENT

Indien u wilt dat anderen dan uw wettelijke erfgenamen (uw echtgenoot/echtgenote en uw kinderen of, indien u deze niet heeft, uw ouders, broers en zussen) van u erven, kunt u een testament opstellen.
Bent u gehuwd of geregistreerd partner en heeft u kinderen? In dat geval houdt de wettelijke regeling bij overlijden kort gezegd in dat uw partner alle goederen en schulden van u erft en uw kinderen een vordering ter grootte van hun erfdeel krijgen op uw partner. Deze vordering is pas opeisbaar bij het overlijden van uw partner. Deze regeling zorgt er in veel gevallen wel voor dat er bij uw overlijden erfbelasting betaald moet worden door uw partner. Met een speciale regeling in uw testament kan dit vaak worden voorkomen.

In uw testament kunt u ook een executeur aanwijzen. Dat is iemand die uw nalatenschap gaat afhandelen. De executeur regelt verder bijvoorbeeld een goed onderkomen voor uw huisdieren, het betalen van schulden, het uitkeren van legaten en het indienen van de aangifte erfbelasting. U kunt de executeur ook de bevoegdheid geven uw nalatenschap te verdelen.

Indien u minderjarigen tot erfgenamen benoemt, kunt u ervoor kiezen om in uw testament op te nemen dat alles wat zij van u erven onder bewind staat van een bewindvoerder, bijvoorbeeld totdat de minderjarige 23 jaar is. De erfgenaam kan dan totdat hij/zij 23 jaar wordt, alleen met medewerking van de bewindvoerder over het geërfde vermogen beschikken. Zo wordt voorkomen dat de erfgenaam op relatief jonge leeftijd de beschikking over uw erfenis krijgt.
Indien u minderjarige kinderen heeft, kunt u ook de voogdij regelen in uw testament. Mochten u en de andere ouder van het kind komen te overlijden voordat uw kind meerderjarig is, dan benoemt de rechter de voogd van uw kind als u zelf geen voogd heeft benoemd. In uw testament kunt u zelf iemand aanwijzen als voogd.

Ja, ik wil graag een offerte ontvangen.